P6 3500 V8, Bj. 1972

Besitzer: Thomas Kroll

 
   
 
 
 

 

ZURÜCK            BACK